Cơ thể người là một khối thống nhất cùng liên kết nghiêm ngặt với nhau. Bất kể dấu hiệu không bình thường nào của cơ thể thường xuyên là tín hiệu báo hiệu về một bệnh lý của thể trạng. Đi tiểu nhiều lần là tình huống tại con đường tiểu cùng hệ toát niệ...