Nếu các thông tin quan trọng về tiến hành hút thai đã từng được giới thiệu tới vài thai phụ thì vướng mắc còn lại được chị em chú ý chỉ là hút thai hết bao nhiêu tiền. Chi phí cho biết hút thai dựa nhiều yếu tố như địa điểm hút thai, tuần tuổi của thai...