Theo chia sẻ vòng chuyên gia chuyên khoa, đa phần người mắc rách hậu môn thì không nghiêm trọng quay lại tính mạng. Nhưng một vài biến chứng đó là thiếu máu, sưng đau đớn phát lại, virus trầm trọng lại cực kỳ nghiêm trọng và làm tác động cực kỳ không n...