Ai cũng đã dự định chính mình thì có một vùng nách trắng sáng, nhất là người phụ nữ bởi sau này người phụ nữ mới có khả năng tự tin diện áo sát nách, áo 2 dây… tuy nhiên suy nghĩ không to nhoi của người phụ nữ không phải hiệu quả tại đa phần nam giới t...