Ra tinh kịp thời là một dạng bệnh lý anh em khoa không gây ra chết người song lại gây nên tác động nặng nề chẩn đoán trạng thái tâm lý, làm nên sức khỏe cũng mắc suy giảm. Vậy còn có sức khỏe sinh con thì sao? Liệu ra tinh kịp thời có thai được không? ...