Sinh lý yếu không chỉ tác động quay trở lại đảm bảo "cuộc yêu", làm khó khăn có thai mà lại tác động tới hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên sinh lý yếu cũng khiến cho anh em tự ti, tự ti do sĩ diện mà chần chừ không đi khám kỹ càng chữa. Vậy sinh lý yếu cần...