Lộn da bao quy đầu là thực hiện bao quy đầu tụt xuống để lộ ra phần quy đầu và lỗ tiểu. Giải pháp tụt da bao quy đầu bằng tay cỡ bé sẽ ngăn chặn được khả năng nhiễm trùng, hạn chế tình huống dài cùng bệnh hẹp bao quy đầu khá hiệu quả mà không cần can ...