Showing all posts tagged nao-hut-thai:

Nạo hút thai lưu cùng với tiến hành thực hiện

Nạo hút phá thai lưu hoặc thai chết lưu dễ có thể có nếu như bào thai ở giai đoạn 3 tháng đầu cùng với 3 tháng cuối. Phụ thuộc tuần độ tuổi của bào thai mà chuyên gia có một vài nguyên tắc xử lý lạ nhau. Thông thường đối với bào thai ở 10 tuần độ tuổi ...